404 Not Found

Not Found

The requested URL /test8899.txt was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Aktuální výzvy

harmonogram

17.8.2017 ve 12:00 BYL UKONČEN PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ 1. VÝZVY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA.

 • Seznam vybraných/nevybraných žádostí 1. výzvy Programu rozvoje venkova
  • Seznam přijatých žádostí 1. výzvy PRV
   • OSLAVKA, o.p.s. CHYSTÁ VÝZVU DO INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NA OBDOBÍ 2014 – 2020. PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY JE ŘÍJEN 2017. BLIŽŠÍ INFORMACE BUDOU POSTUPNĚ PŘIDÁVÁNY

    Základní informace k opatřením IROP

    Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení: 3 200 000 Kč

    Sociální podnikání – založení a rozšíření stávajícího sociálního podniku: 1 000 000 Kč

    Sociální infrastruktura – sociální bydlení, rozvoj sociálních služeb: 2 000 000 Kč

    Udržitelná doprava – terminály a parkovací systémy, bezpečnost dopravy a cyklodoprava: 2 000 000 Kč