výzva č. 5

Informace k 5. výzvě podpora zaměstnanosti – pro více informací klikněte na box

 • Termín vyhlášení výzvy: 28. 02. 2019, 8:00 hod
 • Název SCLLD: „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Oslavka,o.p.s. období 2014-2020″
 • Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 28.02.2019, od 08:00 hodin
 • Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 28.02.2019, od 08:00 hodin
 • Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 02.05.2019 12:00 hodin
 • Žádost o podporu se zpracovává v systému MS2014+ odkaz na stránky www.mseu.mssf.cz
 • Nejzazší datum pro fyzické ukončení realizace: 31.12.2022
 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánova: 36 měsíců
 • Finanční alokace na výzvu (včetně spoluúčasti žadatele / příjemce): 3.241.500,-
 • Min výše způsobilých výdajů na projekt: : 400.000,-
 • Max výše způsobilých výdajů na projekt: 3.241.500,-
 • Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD