404 Not Found

Not Found

The requested URL /test8899.txt was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

MŠ, ZŠ, DDM a ZUŠ

Oslavka, o.p.s. má v tomto programovacím období zcela novou funkci a to animátora školství, což představuje metodickou pomoc pro MŠ a ZŠ se zpracováním a vedením projektů financovaných z EU. 

POMOC ŠKOLÁM OD MAS:

  • Metodická pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon
  • Školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ
  • Konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání veřejných zakázek, povinné publicitě
  • Metodická pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu, zadávání dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů,
  • Metodická pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti projektu
  • Metodická pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu

Seznam ZŠ a MŠ na území Oslavka, o.p.s.:
http://oslavka.cz/wp-content/uploads/2016/06/Seznam-a-mapa-škol-na-území-Oslavka.pdf

V současné době je vyhlášená Výzva MŠMT – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování –  ŠABLONY pro MŠ a ZŠ. Více v menu „výzvy na šablony“ nebo „aktualitách“ 

 

Informae -animace pro ZŠ, MŠ, DDM a ZUŠ