404 Not Found

Not Found

The requested URL /test8899.txt was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

MAS Základní údaje

Území MAS Oslavka se nachází v jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny v Kraji Vysočina.

Celková rozloha: 258,97 km2
Počet obyvatel: 15 965
Hustota obyvatel: 61,4 obyvatel na km2

Krajina je diferenciována třemi hlubokými údolími řek Jihlava, Oslava a Chvojnice. Relativní výšková členitost dosahuje v těchto místech až 200 m. Nejvyšší místo území se nachází severně od obce Krokočín (520 m n. m.) a nejníže položeným místem je soutok řeky Jihlavy a Mohelničky u obce Mohelno (254 m n. m.).

Obce MAS spadají do dvou správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Většina území patří do ORP Náměšť nad Oslavou (celkem 26 obcí) a zbylých 8 obcí patří do ORP Třebíč. Území MAS zahrnuje 3 regiony svazků obcí: Horácko – ekologický mikroregion, Mikroregion Náměšťsko a Mikroregion Chvojnice.

Velikostní kategorie obcí v MAS Oslavka
velikostní kategorie obcí počet obcí % počet obyv. %
do 199 17 50,0% 2413 15,1%
200 – 500 8 23,5% 2227 13,9%
501 – 999 6 17,6% 3788 23,7%
1000 a více 3 8,8% 7537 47,2%

Zdroj: SCLLD území MAS Oslavka