404 Not Found

Not Found

The requested URL /test8899.txt was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Finance pro region Finance alokované pro MAS

Ukázka typových projektů financovaných přes Místí akční skupinu (pro obce)

Aktuální informace o finanční alokaci pro MAS Oslavka, o.p.s

V současné době je MAS Oslavce přislíbeno přibližně 50.202.000 Kč, které mají sloužit k financování podnikatelských záměrů subjektů regionu. Tato suma stále není konečná – u 2 operačních programech není stále dohodnut způsob zapojení MAS, souběžně s tímto jsou dojednávány další aktivity, do kterých by se MAS měli zapojit (zpracování plánů a koncepcí pro jednotlivá ministerstva)

Základní údaje, ze kterých se čerpalo při tvorbě koeficientů pro určení finanční alokace:
Počet obyvatel – 15 896,
Počet obcí – 34

 

Integrovaný regionální operační program – 21.414.000 mil Kč

IROP (mil Kč)
Počet obcí SUM_csu_2014 rozloha_km2 100 % obyvatelé
34 15 896 259,043 21,414

Peníze pro čerpání dotací z IROP jsou rozdělování dle jednoduchého klíče a tím je počet obyvatel.

Možní žadatelé: 

  • Obce, školy a školská zařízení, neziskové organizace

Typové projekty:

  • Oblast doprava – Přechody, měřiče rychlostí, cyklostezky, autobusové zastávky
  • Sociální oblast – sociální bydlení, domovy pro hendikepované osoby
  • Oblast školství – vybavení učeben pro ZŠ, rozšíření kapacit MŠ, zaměstnanecké školy
  • Energetické úspory – tepelné čerpadla, solární zařízení
  • Výjezdní hasiči

Program rozvoje venkova – 12.339.000 mil Kč

PRV (mil Kč)
25 % obyvatelé 75 % plocha MAS Celkem na MAS
2,381 9,958 12,339

Možní žadatelé:

  • podnikatelé, zemědělci

Ukazatel na základě kterého byly finance rozdělovány: 25 % počet obyvatel + 75 % plocha území MAS

Operační program zaměstnanost – Pilotní projekt – 7.870.000 Kč

koeficient alokace Celkem na MAS
0,43301 7,87 7,87

V rámci tohoto OP došlo k přehodnocení výběru a naše MAS je podpořena částkou 7,87 mil Kč.

Kritéria na základě kterých byly vybrány MAS k podpoře:

OP ZAM
Kritérium Váha v %
Počet obyvatel MAS 20
Míra nezaměstnanosti za MAS 20
Součet dávek za MAS 20
Index závislosti 20
Typologie (perifernost) MAS 15
SVL za MAS 5
CELKEM 100

MŠMT – 974.000 Kč

MŠMT
počet škol na území MAS CELKEM na počet škol
22 0,974