404 Not Found

Not Found

The requested URL /test8899.txt was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Finance pro region

Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků. MAS mají možnost získávat finanční prostředky z EU, které dále rozdělovali mezi subjekty regionu (podnikatele, neziskový sektor i veřejnou správu) – v podstatě fungují jako malý dotační orgán, který přijímá žádosti o dotace, hodnotí je a schvaluje. Výhodou čerpání prostředků přes MAS je, že si o dotace mohou zažádat i malé subjekty, nízká hranice minimálních nákladů projektu a také dosah MAS – žadatelé konzultují své v projekty ve svém regionu, zde také odevzdávající monitorovací a závěrečné zprávy.

Základem získání prostředků je Integrované strategie rozvoje regionu. Ta hodnotí aktuální stav regionu a na základě názorů a potřeb občanů a dalších subjektů regionu definuje možné oblasti rozvoje, dle vymazuje možné oblasti podpory a definuje podmínky, které je nutné splnit pro získání dotace. MAS žádá o finanční podporu na celou realizaci ISRÚ ale dotaci na realizaci jednotlivých projektů konečných žadatelů neobdrží MAS přímo na svůj účet, ale obdrží konečný žadatel (obec, nezisková organizace, podnikatel).

V současné době se nacházíme v období, kdy z hlediska získávání dotací končí jedno programovací období a připravuje se nadcházející pro roky 2014 – 2020. V celé Evropské unii a jejich členských státech se připravují rozvojové dokumenty, na nichž bude postavena dotační politika. Tento fakt se silně dotýká i naší MAS Oslavka, o.p.s. Rádi bychom se zařadili mezi úspěšné MAS a získali tak i pro náš region několik miliónů ročně, prostřednictvím kterých by podnikatelské i neziskové subjekty mohli žádat o dotaci pro svoje záměry jako jsou – nákup nových technik pro podnikání, oprava místních komunikací, pořádání kulturních a sportovních akcí atd. Toto programové období přinese i zásadní změnu. MAS budou moci kromě Programu rozvoje venkova také získávat finanční prostředky z ostatních operačních programů = větší šance získat více finančních prostředků pro rozvoj našeho území.

Partnerská MAS Královská Stezka od roku 2009 do současnosti poskytla prostředky na realizaci 62 projektů za celkovou výši 45 milionů Kč.

Ukázku úspěšných projektů najdete zde: