404 Not Found

Not Found

The requested URL /test8899.txt was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Aktuální výzvy

Aktuální výzvy Oslavka,o.p.s.

OSLAVKA, o.p.s. VYHLAŠUJE 4. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSÍ O PODPORU PRO OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST.

  • Vyhlášení výzvy: 16. 11. 2018, 8:00 hod
  • Ukončení příjmu žádostí: 31.12.2018 do 12 hodin
  • více informací zde

    OSLAVKA, o.p.s. 09.11.2018 UKONČILA 4 a 5. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSÍ O PODPORU V RÁMCI INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU.

  • aktuální výzvy