404 Not Found

Not Found

The requested URL /test8899.txt was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Aktuální výzvy

Oslavka,o.p.s. – v této době není vyhlášená žádná výzva. Aktuálně se připravuje výzva IROP – doprava, vzdělávání

 • Seznam vybraných, nevybraných projektů PRV – 4 výzva
 • Seznam vybraných, nevybraných projektů OPZ – 6 výzva
 • OSLAVKA, o.p.s. ukončila dne 31.05.2019 výzvu č. 4 k předkládání žádostí o dotaci v Programu rozvoje venkova

  více informací zde

  OSLAVKA, o.p.s. vyhlašuje dne 15.03.2019 výzvu č. 1a 2 k předkládání žádostí o dotaci v operačním programu Životní prosředí

  více informací zde

  OSLAVKA, o.p.s. ukončila dne 15.07.2019 výzvu č. 5,6 a 7 k předkládání žádostí o dotaci v Operačním programu zaměstnanost

  více informací zde

  Harmonogram výzev 2019 – termíny jsou orientační

  Operační program Opatření Datum vyhlášení výzvy Datum ukončení výzvy Alokace na výzvu Celková alokace CLLD Finanční prostředky na projektech
  OPZ Prorodinná opatření únor 2019 duben 2019 900.000,- 2.557.750,- 1.657.750,-
  OPZ Zaměstnanost únor 2019 květen 2019 4.422.200,- 5.627.090,- 1.204.890,-
  OPZ sociální začlečnování únor 2019 červenec 2019 2.557.750,- 2.557.750,- 0
  IROP Sociální služby červenec 2019 říjen 2019 3.700.000,- 3.700.000,- 0,-
  IROP podpora zaměstnanosti červenec 2019 říjen 2019 1.986.000,- 1.986.000,- 0,-
  IROP Doprava červenec 2019 říjen 2019 5.000.000,- 7.946.000,- 2.104.500,-
  IROP Vzdělávání červenec 2019 říjen 2019 2.800.000,- 5.363.000,- 2.532.900,-
  PRV zemědělci květen 2019 červenec 2019 690.000,- 2.700.000,- 2.001.550,-
  PRV Nezemědělci květen 2019 červenec 2019 4.270.000,- 6.714.000,- 2.434.655,-
  PRV Neproduktivní investice v lesích květen 2019 červenec 2019 560.000,- 1.000.000,- 434.970,-
  PRV Infrastruktura květen 2019 červenec 2019 2.000.000,- 2.000.000,- 0
  OPŽP Realizace ÚSES a protierozní opatření březen 2019 říjen 2019 4.000.000,- 4.000.000,- 0,-
  OPŽP sídelní zeleň březen 2019 říjen 2019 6.000.000,- 6.000.000,- 0,-

   

  OSLAVKA, o.p.s. UKONČILA 31.12.2018 ve 12 hodin 4. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PRO OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST – PRORODINNÁ OPATŘENÍ.

  aktuální výzvy