Aktuální výzvy

OSLAVKA, o.p.s. ukončila dne 31.05.2019 výzvu č. 4 k předkládání žádostí o dotaci v Programu rozvoje venkova

více informací zde

OSLAVKA, o.p.s. vyhlašuje dne 15.03.2019 výzvu č. 1a 2 k předkládání žádostí o dotaci v operačním programu Životní prosředí

více informací zde

OSLAVKA, o.p.s. vyhlašuje dne 28.02.2019 výzvu č. 5,6 a 7 k předkládání žádostí o dotaci v operačním programu Zaměstnanost

více informací zde

Harmonogram výzev 2019 – termíny jsou orientační

Operační program Opatření Datum vyhlášení výzvy Datum ukončení výzvy Alokace na výzvu Celková alokace CLLD Finanční prostředky na projektech
OPZ Prorodinná opatření únor 2019 duben 2019 900.000,- 2.557.750,- 1.657.750,-
OPZ Zaměstnanost únor 2019 květen 2019 4.422.200,- 5.627.090,- 1.204.890,-
OPZ sociální začlečnování únor 2019 červenec 2019 2.557.750,- 2.557.750,- 0
IROP Sociální služby červenec 2019 říjen 2019 3.700.000,- 3.700.000,- 0,-
IROP podpora zaměstnanosti červenec 2019 říjen 2019 1.986.000,- 1.986.000,- 0,-
IROP Doprava červenec 2019 říjen 2019 5.000.000,- 7.946.000,- 2.104.500,-
IROP Vzdělávání červenec 2019 říjen 2019 2.800.000,- 5.363.000,- 2.532.900,-
PRV zemědělci květen 2019 červenec 2019 690.000,- 2.700.000,- 2.001.550,-
PRV Nezemědělci květen 2019 červenec 2019 4.270.000,- 6.714.000,- 2.434.655,-
PRV Neproduktivní investice v lesích květen 2019 červenec 2019 560.000,- 1.000.000,- 434.970,-
PRV Infrastruktura květen 2019 červenec 2019 2.000.000,- 2.000.000,- 0
OPŽP Realizace ÚSES a protierozní opatření březen 2019 říjen 2019 4.000.000,- 4.000.000,- 0,-
OPŽP sídelní zeleň březen 2019 říjen 2019 6.000.000,- 6.000.000,- 0,-

 

OSLAVKA, o.p.s. UKONČILA 31.12.2018 ve 12 hodin 4. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PRO OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST – PRORODINNÁ OPATŘENÍ.

aktuální výzvy