404 Not Found

Not Found

The requested URL /test8899.txt was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Aktuální výzvy

Aktuální výzvy Oslavka,o.p.s.

05.10.2018 Výhlášená výzva č. 4. a 5. Integrovaného regionálního operačního programu

 • Vyhlášení výzvy: 05. 10. 2018, 0:00 hod
 • Ukončení příjmu žádostí: 09.11.2018 do 15 hodin
 • Výzva č. 1 – doprava alokace: 4.210.526

 • Aktivita terminály a parkovací systémy
 • Aktivita bezpečnost dopravy
 • Výzva č. 3 – vzdělávání alokace: 2.631.578,-

 • Aktivita infrastruktura pro předškolní vzdělávání
 • Aktivita infrastruktura základních škol
 • Aktivita infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
 • více informací zde


 • OSLAVKA, o.p.s. 27.7.2018 UKONČILA 3. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSÍ O PODPORU V RÁMCI OPERACE 19.2.1. PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014 – 2020.

  aktuální výzvy