Aktuální výzvy PRV

OSLAVKA, o.p.s. UKONČUJE 31.5.2019 4 VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSÍ O PODPORU V RÁMCI OPERACE 19.2.1. PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014 – 2020.

aktuální výzvy