404 Not Found

Not Found

The requested URL /test8899.txt was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

4. výzva PRV

Termín vyhlášení výzvy

17. 4. 2019

Název SCLLD:

„Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Oslavka,o.p.s. období 2014-2020″

Termín příjmu žádostí:

od 17.4.2019 do 31.5.2019

Termín registrace na RO SZIF:

31. 8. 2019