404 Not Found

Not Found

The requested URL /test8899.txt was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

4. Výzva OPZ – prorodinná opatření

OSLAVKA, o.p.s. VYHLAŠUJE 4 VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSÍ O PODPORU PRO OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST – PRORODINNÁ OPATŘENÍ.

Termín vyhlášení výzvy: 16. 11. 2018, 8:00 hod
Název SCLLD: „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Oslavka,o.p.s. období 2014-2020″
Termín příjmu žádostí: od 16.11.2018 do 31.12.2017 do 12 hodin
Nejzazší datum pro fyzické ukončení realizace: 31.12.2022
Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánova: 36 měsíců
Finanční alokace na výzvu (včetně spoluúčasti žadatele / příjemce): 1.764.000,-
Max výše způsobilých výdajů na projekt: 1.764.000,-
Místo podání žádostí:: Kancelář Oslavka,o.p.s., Třebíčská 376 (2 patro), Náměšť nad Oslavou
Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD

aktuální výzvy