404 Not Found

Not Found

The requested URL /test8899.txt was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

4. a 5. výzva IROP

Seznam vybraných a nevybraných projektů 5 výzva – vzdělávání
Seznam vybraných a nevybraných projektů 4 výzva – doprava
Seznam přijatých žádostí

OSLAVKA, o.p.s. VYHLAŠUJE 4 a 5. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSÍ O PODPORU PRO INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Termín vyhlášení výzev: 5. 10. 2018, 0:00 hod
Název SCLLD: „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Oslavka,o.p.s. období 2014-2020″
Termín příjmu žádostí: od 5.10.2018 do 9.11.2017 do 15 hodin
Nejzazší datum pro fyzické ukončení realizace projektů: 31.12.2020

Výzva Oslavka,o.p.s. – IROP – doprava – pro více informací klikněte na box

 • Finanční alokace na výzvu(včetně spoluúčasti žadatele / příjemce): 4.210.526,-
 • Max výše způsobilých výdajů na projekt: 2.000.000,-
 • Min výše způsobilých výdajů na projekt: 200.000,-
 • Typy podporovaných projektů:

– Aktivity terminály a parkovací systémy

– Aktivita bezpečnost dopravy

 • Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD

3 Výzva Oslavka,o.p.s. – IROP – vzdělávání – pro více informací klikněte na box

 • Finanční alokace na výzvu(včetně spoluúčasti žadatele / příjemce): 2.631.578,-
 • Max výše způsobilých výdajů na projekt: 2.631.578,-
 • Min výše způsobilých výdajů na projekt: 200.000,-
 • Typy podporovaných projektů:

– Aktivita infrastruktura pro předškolní vzdělávání

– Aktivita infrastruktura základních škol

– Aktivita ifrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

 • Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL

Odkaz na Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

SPECIFICKÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

Specifická část pravidel – doprava

Specifická část pravidel – vzdělávání

Žádost o podporu se zpracovává v systému IS KP14+

odkaz na sytem IS KP14+ www.mseu.mssf.cz

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 05.10.2018, od 00:00 hodin
Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 05.10.2018, od 00:00 hodin
Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 09.11.2018 15:00 hodin

 • Odkaz na edukační video podávání žádosti o dotaci

  Seminář pro žadatele

 • Odkaz na pozvánku na seminář pro žadatele
 • Prezentace k výzvě č. 4 a 5 -seminář pro žadatele

  Oslavka,o.p.s. pořádá v pátek 19.10.2018. seminář pro žadatele
  Seminář se bude konat formou individuálních konzultací. Čas a termín konzultace je potřeba dopředu zarezervovat.
  • Konzultace budou probíhat v kanceláři MAS a to: Třebíčská 376, Náměšť nad Oslavou, 2 patro.
  • Kontakt: Šárka Zedníčková, zednickova@oslavka.cz, 776 560 241