404 Not Found

Not Found

The requested URL /test8899.txt was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

3. výzva PRV

OSLAVKA, o.p.s. VYHLÁSILA 3. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSÍ O PODPORU V RÁMCI OPERACE 19.2.1. PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014 – 2020.

Termín vyhlášení výzvy

22.6. 2018

Název SCLLD:

„Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Oslavka,o.p.s. období 2014-2020″

Termín příjmu žádostí:

od 22.6.2018 do 27.7.2018 do 12 hodin v termínech uvedených jako úřední hodiny, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.

Termín registrace na RO SZIF:

31. 8. 2018